Modelowanie gaszenia wodą – 1/2019

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Autor: Andrzej Krauze

 

Równania opisujące przepływy płynu, które obrazują rozprzestrzenianie się gorących gazów pożarowych, były walidowane i sprawdzane z punktu widzenia przyjmowanych przybliżeń. Procesy spalania oraz rozkładu termicznego materiałów palnych pozostają jednak nadal zagadnieniem trudnym do modelowania. Przewidywanie szybkości uwalniania ciepła z pożaru (ang. HRR) jest jednym z najważniejszych elementów oceny zagrożenia pożarowego w obiekcie. Analizy komputerowe z zakresu inżynierii bezpieczeństwa pożarowego często wymagają oceny wpływu tryskaczy na rozwój pożaru. Obecnie modelowanie efektu gaśniczego tryskaczy wykonuje się najczęściej poprzez modyfikację szybkości uwalniania ciepła z pożaru, przy założeniu jego ograniczonej powierzchni.