Minimalne bezpieczne odległości budynków – 1/2019

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE

Autorzy: Andrzej Krauze, Adam Krasuski

 

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane [1] budynek należy projektować w sposób określony w przepisach oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie wymagań podstawowych dotyczących m.in. bezpieczeństwa pożarowego. Podstawowe podejście zakłada zastosowanie wprost wymagań przepisów zapisanych w rozporządzeniu ministra infrastruktury [2].