Mgła wodna niskociśnieniowa – nowe możliwości zastosowania – 1/2013

Ilość:
10,00 

Opis

DZIAŁ: ZAPOBIEGANIE POŻAROM I AWARIOM

AUTOR: Józef SEWERYN

 

Problem zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa pożarowego w zakładach przemysłu drzewnego zawsze stanowił temat ważny, aczkolwiek w wielu zakładach, najczęściej w mniejszych, traktowany marginalnie. Powodem był brak środków finansowych i technologii zabezpieczenia przeciwpożarowego dla takich obiektów. Znaczące było także nikłe zainteresowanie tematem ze strony firm ubezpieczeniowych, jak i obowiązujący stan prawny, nie wymagający stosowania technicznych środków zabezpieczeń w szerszym zakresie. Sytuacja zupełnie się zmieniła, gdy do kraju weszły firmy zagraniczne, zobligowane przez swych właścicieli do wyposażenia zakładów we wszelkie środki przeciwpożarowe, dla których koszt zabezpieczeń był naturalnym elementem składowym inwestycji.