Koncepcje ochrony budynków PM – 2-3/2020

Ilość:
10,00 

Opis

Autor: Piotr Tofiło
Dział: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE

 

Analiza specyfiki pożarów i związanych z nimi dużych strat pożarowych w obiektach produkcyjno-magazynowych (PM) w Polsce, odnotowanych na portalu firemap.pl (opisanym w poprzednim numerze „Ochrony Przeciwpożarowej”), nasuwa pytanie: czy obowiązująca w Polsce filozofia i koncepcja ochrony budynków PM, w szczególności obejmująca relacje pomiędzy czynnymi i biernymi środkami ochrony przeciwpożarowej, jest odpowiednia i porównywalna z koncepcjami przyjętymi w innych krajach?