Jednokondygnacyjne budynki przemysłowe w Polsce i w Europie – 4/2022

Ilość:
10,00 

Opis

Dział:OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE

Autor: Piotr TOFIŁO

 

Dane o pożarach w budynkach przemysłowych w Polsce opublikowane w OP 3/2022 wskazują, jak istotny problem stanowią pożary duże i bardzo duże: sukcesywnie rosną przy tym straty pożarowe oraz wykorzystywane w walce z pożarami zasoby publiczne. Zasadne staje się więc pytanie, jak mają się polskie reguły ochrony budynków przemysłowych do tych, które są stosowane w innych krajach, szczególnie europejskich, i czy ewentualne rozbieżności mogą stanowić przyczynę rosnących u nas strat pożarowych? Obecnie w Polsce przy projektowaniu budynków przemysłowych bierze się pod uwagę głównie relacje pomiędzy gęstością obciążenia ogniowego a klasą odporności pożarowej i maksymalną powierzchnią stref pożarowych, z uwzględnieniem wpływu wentylacji pożarowej i stałych urządzeń gaśniczych. Relacje te były kształtowane w przepisach kolejno z lat 1980, 1994 i 2002.