Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego a scenariusz pożarowy – 4/2012

Ilość:
10,00 

Opis

DZIAŁ: ZAPOBIEGANIE POŻAROM I AWARIOM

AUTOR: Norbert BARTKOWIAK

 

Niniejszy tekst stanowi kontynuację artykułu opublikowanego w OP, mówiącego o sporządzaniu scenariuszy pożarowych. Intencją autora jest wskazanie na logiczny związek między scenariuszem pożarowym i instrukcją bezpieczeństwa pożarowego w procesie budowania systemu ochrony przeciwpożarowej (i nie tylko) budynku. Najważniejszym celem budowy takiego systemu jest zachowanie spójności między prewencją i działaniami ratowniczo-gaśniczymi. O ile główną rolę w prewencji pożarowej odgrywa scenariusz pożarowy, o tyle na ewentualne działania ratowniczo-gaśnicze będzie miała duży wpływ instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.