Głośniki do dźwiękowych systemów ostrzegawczych – 1/2018

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: ZAPOBIEGANIE POŻAROM I AWARIOM

Autorzy: Urszula Garlińska, Tomasz Sowa, Robert Śliwiński

 

Głośniki do dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO) są jedną z najszerszych grup wyrobów, dla których obecnie wydaje się certyfikaty potwierdzające spełnienie przez nie wymagań zarówno europejskich, jak i tych stawianych przez polskie przepisy prawa. Są przy tym także grupą, która w ocenie autorów najszybciej reaguje na zmieniające się trendy rynkowe i wymagania klientów końcowych. Potwierdzeniem, jak liczna jest to grupa, są statystyki prowadzone przez CNBOP-PIB. Na dzień opracowania publikacji CNBOP-PIB nadzoruje 161 certyfikatów CPD oraz CPR obejmujących łącznie 346 odmian głośników do DSO. Jak zatem odnaleźć te głośniki, które mogą interesować potencjalnego projektanta czy inwestora? Jak w gąszczu kart katalogowych i specyfikacji technicznych odnaleźć i zweryfikować kluczowe parametry głośników niezbędne przy prawidłowym projektowaniu systemów wspomagających ewakuację obiektów? W niniejszym artykule przybliżymy, jakie dane techniczne nanoszone są na wydawane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy certyfikaty stałości właściwości użytkowych oraz świadectwa dopuszczenia w ramach posiadanej przez Instytut notyfikacji Komisji Europejskiej nr 1438 oraz akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji nr 063.