Dokumentacja i odbiory urządzenia tryskaczowego – 4/2010

Ilość:
10,00 

Opis

DZIAŁ: TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY
AUTOR: Małgorzata SAWCZUK

 

Na czym polega odbiór urządzenia tryskaczowego? Zgodnie z polskim prawem jest to sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z dokumentacją projektową. Z dokumentacją projektową – nie z odpowiednią normą tryskaczową. Tak więc najpierw sprawdza się dokumentację, a następnie – działanie instalacji już bezpośrednio w budynku. Skąd wynika konieczność przeprowadzenia odbiorów i jaki według polskiego prawodawstwa jest ich zakres?