Ciągłość zasilania urządzeń przeciwpożarowych – 1/2014

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Autor: Edward SKIEPKO

 

Rozpatrując całą koncepcję zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku, łatwo zauważyć, że w większości przypadków nieodzowne jest zapewnienie ciągłości zasilania w warunkach pożaru niektórym urządzeniom przeciwpożarowym. Odpowiednie wykonanie takiej instalacji zasilającej to właściwie podstawa ich poprawnego działania, a wykonać ją prawidłowo można tylko, spełniając szereg wymagań instalacyjnych i budowlanych. Brak dostatecznego uszczegółowienia przepisów w tym zakresie prowadzi niejednokrotnie do błędnych rozwiązań. Konieczne staje się zatem stosowanie zasad wiedzy technicznej.