Błędy w projektach, wykonawstwie i eksploatacji instalacji urządzeń przeciwpożarowych – 1/2013

Ilość:
10,00 

Opis

DZIAŁ: TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

AUTOR:  Norbert BARTKOWIAK

 

Błędy w instalacji bezpieczeństwa pożarowego to nie tylko problemy z jej działaniem lub brakiem działania. Problemem może być także działająca, lecz źle zaprojektowana i wykonana instalacja. W wielu przypadkach wady są na tyle ewidentne i widoczne gołym okiem, że zastanawiające jest, dlaczego nie usuwa się ich w trakcie eksploatacji obiektu.

Warunkiem spełnienia przez zastosowane w obiekcie urządzenia przeciwpożarowe zakładanych celów jest równoczesne spełnienie czterech warunków. Bez większego ryzyka można przyjąć, że w każdym z tych aspektów popełniane są istotne błędy…