Bezpieczeństwo w gospodarowaniu odpadami – 1/2019

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: ZAPOBIEGANIE POŻAROM I AWARIOM

Autorzy: Józef Modrzyk, Marek Stojek

 

Jednym z podstawowych zadań współczesnej inżynierii jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pożarowego oraz stabilnych warunków ochrony przeciwpożarowej w budynkach i obiektach budowlanych o różnym przeznaczeniu. Techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego mają ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa ich użytkowników, odgrywają istotną rolę w zapobieganiu powstawaniu ognia i dymu oraz ograniczaniu ich rozprzestrzeniania się, pomagają nie dopuścić do przeniesienia się pożaru na sąsiednie obiekty, wspierają zapewnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczych. To pierwszy z cyklu artykułów omawiających wybrane zagadnienia formalnoprawne i techniczne dotyczące ochrony przeciwpożarowej w budynkach oraz w obiektach budowlanych związanych z gospodarowaniem odpadami.