Bezpieczeństwo pożarowe obsługi naziemnej samolotów pasażerskich – 2/2016

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: ZAPOBIEGANIE POŻAROM I AWARIOM

Autor: Andrzej Kamiński

 

Transport powietrzny to jeden z najbezpieczniejszych sposobów podróżowania. Corocznie na lotniskach w Polsce rejestruje się kilkaset tysięcy operacji lotniczych. Mówiąc inaczej – startów i lądowań samolotów pasażerskich różnego typu i wielkości. Każdy samolot po wylądowaniu poddawany jest kompleksowej obsłudze, w celu przygotowania do następnego lotu. Prace te stwarzają niebezpieczeństwo powstania pożaru i konieczność interwencji lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych (lsr-g). Szczególnie niebezpieczne jest tankowanie samolotów, które wymaga rygorystycznego przestrzegania zalecanych zasad bezpieczeństwa.