Wydawcą kwartalnika jest

SITP Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa

Zarząd Główny SITP

ul. Świętokrzyska 14, pok. 134, 00-050 Warszawa
tel. (22) 620 32 25, 850 37 56, faks (22) 62 21 16
sitp@wa.home.pl www.sitp.home.pl

Obsługę finansową prowadzi:

Izba Rzeczoznawców SITP Delegatura Poznań
ul. Norwida 14, 60-867 Poznań
NIP: 526-000-10-74