Wymagania dla kabli i przewodów elektrycznych w systemach zabezpieczeń przeciwpożarowych – 2/2010

Ilość:
10,00 

Opis

DZIAŁ: TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

AUTOR:  Mariusz SOBECKI

 

Jak ważne jest skuteczne działanie poszczególnych systemów bezpieczeństwa pożarowego, nie trzeba nikogo przekonywać. Oczywiste jest również, że ich główny cel to zapewnienie sprawności działania w chwili wystąpienia zagrożenia, do którego zwalczania lub ograniczania zostały przeznaczone. Każdy system jest sprawny tak dΠugo, jak długo właściwie funkcjonuje jego najsłabszy element. Przewody i kable w systemach zabezpieczenia przeciwpożarowego pełnią różnorodne funkcje, począwszy od doprowadzenia zasilania energetycznego po przekazywanie sygnałów sterujących oraz zapewnienie możliwości kontrolowania ważnych elementów systemu. W artykule tym zaprezentowany zostanie przegląd podstawowych wymagań zawartych w przepisach oraz standardach projektowania poszczególnych urządzeń. Znajdą się  w nim również własne rozważania autora na ten temat.