Jakie wyroby budowlane mogą być stosowane na budowie? – 4/2011

Ilość:
10,00 

Opis

DZIAŁ: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE
AUTOR:  Lucjan MYRDA

 

W ostatnim czasie w polskich i unijnych przepisach pojawiły się zmiany dotyczące warunków, jakie powinny spełniać wyroby budowlane stosowane w budynkach, w tym wyroby służące do ochrony przeciwpożarowej.

Dotychczasowe przepisy, obowiązujące od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej, wymagają, aby w budynku stosować wyłącznie wyroby dopuszczone do obrotu, a za takie uznaje się wyroby dopuszczone przede wszystkim w jednym z dwóch równolegle funkcjonujących odrębnych systemów wprowadzania wyrobów do obrotu: systemie europejskim, umożliwiającym oznakowanie wyrobów znakiem oraz systemie krajowym, wiążącym się z oznakowaniem znakiem budowlanym.