Ochrona Przeciwpożarowa w prenumeracie elektronicznej

Od tego roku nasi prenumeratorzy mogą wybrać między tradycyjną – papierową i elektroniczną wersją kwartalnika. Numery OP w zakupionej prenumeracie online na dany rok będą dostępne do pobrania z naszej strony.

Osoby, które zakupiły prenumeratę w wersji online, uzyskują dostęp do zakupionych numerów z danego roku przez stronę www.ochronaprzeciwpozarowa.pl. Aby pobrać numery z prenumeraty, należy zalogować się na koncie, na którym dokonało się zakupu prenumeraty. Kolejny krok to przejście na stronę z numerami z opłaconego roku lub na stronę https://ochronaprzeciwpozarowa.pl/prenumerata-online-2023/ i dodanie do koszyka konkretnego numeru. Jego cena powinna wynosić 0 zł. Następnie należy przejść procesu zakupu. Wszystkie dane teleadresowe na zalogowanym koncie będą wypełnione automatycznie. Wystarczy potwierdzić zakup i pobrać numer.