Andrzej Król

redaktor naczelny

Dariusz Ratajczak

przewodniczący rady redakcyjnej

Adam Biczycki

zastępca przewodniczącego rady redakcyjnej

Norbert Bartkowiak

Jerzy Bronowicz

Grzegorz Dzień

Zdzisław Kiedio

Marian Skaźnik

Jacek Zboina

Waldemar Jaskółowski

preloader