Zespół redakcyjny

Andrzej Król

redaktor naczelny

Piotr Tofiło

przewodniczący rady redakcyjnej

Lech Janiak

zastępca przewodniczącego rady redakcyjnej

Norbert
Bartkowiak

Jerzy
Bronowicz

Dariusz
Ratajczak

Paweł
Walaszek

Jacek
Zboina

Waldemar
Jaskółowski