Zastosowanie monitoringu rozproszonego oraz centralnej baterii w oparciu o system wizualizacji ELVIS – 1/2024

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Autor: MACIEJ NOWACKI

 

Zgodnie z § 3.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów: „Przeglądy techniczne i czynności konserwujące (urządzeń przeciwpożarowych, do których zaliczamy oświetlenie awaryjne) powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku”.