Zapomniana wiedza Józefa Tuliszkowskiego – 3/2022

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: ZAPOBIEGANIE POŻAROM I AWARIOM

Autor: Paweł ROCHALA

 

Każdy z nas musiał i ciągle musi uczyć się ochrony przeciwpożarowej w obydwu jej gałęziach, to jest zapobiegawczej i gaśniczej. Czy zadawaliśmy sobie pytanie, z jakiej krynicy wiedzy piliśmy? Raczej nie. Zreszta i teraz bardziej obchodzi nas aktualność i celowość wiedzy, a mniej źródło jej pochodzenia. Cóż. Nauczono nas niezadawania podobnych pytań, tylko zaliczania egzaminów. Bo też i nie każdy ma czas na zastanawianie się, skąd wychodzą korzenie wiedzy. Nasze – w domyśle wiadomo – z przepisów i ich interpretacji, norm polskich i niepolskich oraz wspomagających programów komputerowych. Oczywiście również i z tego, co przekazują nam inni, którzy wcześniej coś przestudiowali, zdali egzaminy, tudzież chcą i potrafią wiedzę przekazać. Sprawa pochodzenia wiedzy wydaje się całkowicie wtórna, a właściwie nieistotna. Zresztą w warunkach życia w zglobalizowanym świecie bierze się zwykle to, co sprawdziło się gdzie indziej, a przy tym nie burzy zastanego porządku, jakim by on nie był.