Zabezpieczenie układów nawęglania – 4/2013

Ilość:
10,00 

Opis

DZIAŁ: TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

AUTOR: M. Krajewski

 

Problematyka zagrożeń związanych z występowaniem pyłów w procesach nawęglania jest analizowana od dawna. I o ile wiemy, jak radzić sobie z zagrożeniami pochodzącymi bezpośrednio od pyłów węglowych, to nadal pozostaje problem współspalania węgla i biomasy. Obecne tendencje wskazują na spalanie 100% biomasy bez domieszki węgla. W artykule tym poruszony zostanie temat problemów – i propozycji ich rozwiązania – dla układów, w których paliwem jest mieszanka węglowo – biomasowa, podlegająca mieleniu i spalaniu za pomocą palników pyłowych.