Zabezpieczenie układów nawęglania – 4/2013

9,00 

Ilość:

Zabezpieczenie układów nawęglania – 4/2013

Problematyka zagrożeń związanych z występowaniem pyłów w procesach nawęglania jest analizowana od dawna. I o ile wiemy, jak radzić sobie z zagrożeniami pochodzącymi bezpośrednio od pyłów węglowych, to nadal pozostaje problem współspalania węgla i biomasy. Obecne tendencje wskazują
na spalanie 100% biomasy bez domieszki węgla. W artykule tym poruszony
zostanie temat problemów – i propozycji ich rozwiązania – dla układów, w których paliwem jest mieszanka węglowo-biomasowa, podlegająca mieleniu
i spalaniu za pomocą palników pyłowych.
DZIAŁ: TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
AUTOR: M. Krajewski

preloader