Zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe transformatorów energetycznych – 3/2011

Ilość:
10,00 

Opis

DZIAŁ: ZAPOBIEGANIE POŻAROM I AWARIOM

AUTOR:  Ryszard CHYBOWSKI

 

Transformator jest w energetyce niezwykle ważnym urządzeniem, bowiem głównie od niego zależy niezawodność dostawy energii. Zapobiega on także jej znacznym stratom. Energia elektryczna docierająca do odbiorcy transformowana jest średnio pięciokrotnie. Wszelkie stany awaryjne transformatora mają wpływ na jakość dostarczanej energii. Można podać przypadki awarii transformatora kończące się rozpadem systemu elektroenergetycznego i brakiem dostępu do energii elektrycznej na znacznym obszarze kraju.