Weryfikacja dokumentów wprowadzających wyrób budowlany do obrotu – 1/2024

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE

Autor: MAREK SIARA

 

Uczestnicy procesu budowlanego często zadają podstawowe pytanie: „Czy wyroby budowlane mogą być zastosowane w obiekcie budowlanym na podstawie przedstawionych dokumentów?” Doświadczenie pokazuje, że odpowiedź na nie wprost pada rzadko. Wiedzy w tym zakresie brakuje każdemu: rzeczoznawcom ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, rzeczoznawcom budowlanym i innym osobom zajmującym się na co dzień sprawami ochrony przeciwpożarowej budynków i budowli, a także przedstawicielom firm działających w tej dziedzinie.