Uzgodnienie projektu urządzeń przeciwpożarowych „po nowemu” – 3/2023

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Autor: RAFAŁ WĄSEK

 

Minęło już ponad półtora roku od wejścia w życie rozporządzenia MSWiA z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektów pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zaktualizowane następnie w tym roku. Coraz częściej na etapach „odbioru” obiektów budowlanych przez Państwową Straż Pożarną strażacy spotykają się z dokumentacją projektową uzgodnioną w myśl tego aktu prawnego. Jakie skutki przyniósł?