Uzgadnianie elektroniczne – 1/2024

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: ZAPOBIEGANIE POŻAROM I AWARIOM

Autor: KAROL MOJSKI

 

Cyfryzacja procesu budowlanego ułatwia i przyspiesza realizację inwestycji budowlanych w Polsce. Dzięki niej inwestorzy mogą przeprowadzić wiele spraw związanych z inwestycją przez Internet, bez konieczności odwiedzania urzędów i instytucji. Dotyczy to m.in.: inicjowania i prowadzenia postępowań inwestycyjnych, prowadzenia dziennika budowy i książki obiektu budowlanego (cyfrowe usługi GUNB na portalu e-Budownictwo), a także uzgadniania pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (dalej: uzgodnienie ppoż.) projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego, sporządzonych w formie elektronicznej. Korzyści z elektronizacji procesu budowlanego są liczne – to oszczędność czasu i pieniędzy, lepsza komunikacja i koordynacja działań między obywatelem/inwestorem a urzędem, większa przejrzystość procesu i bezpieczeństwo, a dodatkowo także ochrona środowiska z uwagi na rezygnację z dokumentacji papierowej.