Ustalanie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektów: ewolucja systemu – 3/2011

Ilość:
10,00 

Opis

DZIAŁ: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE

AUTOR: Paweł JANIK

 

W opinii wielu ekspertów zajmujących się projektowaniem zabezpieczeń przeciwpożarowych aktualne przepisy znacznie utrudniają sprawną realizację procesu inwestycyjnego. Istotnie, odstąpienie od ich sztywnych wymogów, choćby na krok, z formalnego punktu widzenia często stanowi rażące naruszenie prawa. Barierą są również czasochłonne i obarczone stosunkowo dużym stopniem uznaniowości organów administracyjnych procedury legalizacji owych odstępstw, czy to w trybie art. 9 Prawa budowlanego, czy to rozwiązań zamiennych i zastępczych. Trwają dyskusje o wdrożeniu regulacji prawnych, które umożliwią bardziej elastyczne stosowanie rozwiązań opartych na ustaleniach inżynierskich.