Tryskacze rezydentalne w Wielkiej Brytanii – 1/2024

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Autor: MACIEJ WŁODYGA

 

W Polsce narasta potrzeba dyskusji o zastosowaniu stałych urządzeń gaśniczych w obiektach, w których na ten moment nie ma ustawowego obowiązku ich zastosowania. Doświadczenia z Wielkiej Brytanii pomogą przybliżyć tematykę instalacji tryskaczowych w dwóch kategoriach budynków: mieszkalnych (kategorii ZL IV zagrożenia życia ludzi) i przeznaczonych do użytku przez ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się (ZL II). Szczególnymi przypadkami są domy pomocy społecznej, gdzie nazbyt często stosowanie systemów sygnalizacji pożaru okazuje się rozwiązaniem niewystarczającym do zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego pensjonariuszom.