Systemy magazynowania energii elektrycznej – 1/2023

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: ZAPOBIEGANIE POŻAROM I AWARIOM

Autor: ALEKSANDRA RADLAK

 

Dostawcy energii elektrycznej mają w coraz liczniejszych państwach obowiązek magazynowania energii w związku z różnicami w poziomach jej zużycia w ciągu doby oraz na wypadek awarii urządzeń wytwarzających lub przesyłających energię. Wymagania bezpieczeństwa pożarowego dla magazynów energii określa amerykańska norma National Fire Protection Association NFPA 855 „Standard for the installation of Stationary Energy Storage Systems” (Standard dla instalacji stałych magazynów energii). W magazynach energii miały już jednak miejsce groźne pożary.