Stosowanie narzędzi inżynierii bezpieczeństwa pożarowego do określania warunków ewakuacji ludzi – 3/2010

Ilość:
10,00 

Opis

DZIAŁ: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE

AUTOR:  Marian SKAŹNIK

 

Zgodnie z § 207 ust. 1 przepisów techniczno-budowlanych jednym z podstawowych wymagań bezpieczeństwa pożarowego budynków jest zapewnienie możliwości ewakuacji ludzi. Kryteria oceny, czy zostały zapewnione odpowiednie warunki ewakuacji, określono w § 15 ust. 1 przepisów przeciwpożarowych.