Stan techniczny urządzeń przeciwpożarowych a poziom ochrony obiektów budowlanych – 3/2012

Ilość:
10,00 

Opis

Dział:

Autor: Adam Somerlik

 

Bezpieczeństwo pożarowe obiektu budowlanego podczas jego użytkowania uzależnione jest od wielu czynników. Istotny wpływ wywiera na nie w szczególności sposób wykonywania przez zarządcę obiektu podstawowych zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Należą do nich między innymi: przeprowadzanie kontroli prewencyjnych obiektu, szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, praktyczne ćwiczenia ewakuacyjne, bieżąca aktualizacja procedur, nadzór nad zmianami wprowadzanymi w obiekcie itd. Jednym z najistotniejszych jest jednak sposób utrzymywania we właściwym stanie technicznym urządzeń przeciwpożarowych.