Samochody elektryczne w garażach – 2/2024

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE

Autor: PAWEŁ JANIK

 

W aktualnym stanie faktycznym i prawnym rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgadniając bądź opiniując pod względem ochrony przeciwpożarowej budynki, urządzenia i instalacje służące elektromobilności, musi mierzyć się z nowymi czynnikami ryzyka, wcześniej marginalnymi lub nie występującymi wcale. Po pierwsze są to używane w konstrukcji pojazdów coraz większe ilości materiałów palnych, w szczególności tworzyw sztucznych. Po drugie – instalowane w garażach punkty i stacje ładowania samochodów elektrycznych. Drugi z czynników wydłuża listę przyczyn pożarów, a obydwa intensyfikują ich rozwój. W efekcie łącznym groźba spłonięcia całych garaży staje się bardzo realna.