Rubinowy jubileusz, czyli 40 lat minęło – 3/2023

Ilość:
0,00 

Opis

Dział: INFORMACJA SITP

Autor: JERZY GUTKOWSKI

 

W okresie 40 lat istnienia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa wydarzyło się wiele – nie sposób opisać tego w jednym artykule. Wychodzący od 2002 r. kwartalnik „Ochrona Przeciw- pożarowa” na bieżąco relacjonował życie stowarzyszeniowe. Dlatego w przedstawionej niżej próbie podsumowania dokonań naszego stowarzyszenia więcej miejsca zajmuje okres wcześniejszy, by te najstarsze, najbardziej pożółkłe karty historii nie uległy zatarciu i zapomnieniu.