Przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Wprowadzenie wyrobu budowlanego do obrotu – 4/2023

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Autor: ROBERT ŚLIWIŃSKI

 

W Prawie budowlanym zapisano, że obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami (wyrobami) budowlanymi należy projektować i budować w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Należy przy tym zapewnić spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych, które zostały wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011. Rozporządzenie to wskazuje dodatkowo, że oprócz użycia obiektów budowlanych zgodnie z ich zamierzonym zastosowaniem należy w szczególności wziąć pod uwagę zdrowie i bezpieczeństwo osób mających z nimi kontakt.