Prognozowanie warunków ewakuacji – 1/2010

9,00 

Ilość:

Prognozowanie warunków ewakuacji – 1/2010

Dział: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE

Autor: Piotr TOFIŁO

Modele prognozujące warunki ewakuacji są opracowywane i stosowane w inżynierii bezpieczeństwa pożarowego od dość dawna, gdyż wiele źródeł pochodzi jeszcze z wczesnych lat powojennych. Obszerne badania w tym zakresie prowadzono między innymi w ZSRR [9] i USA [16]. W Polsce najbardziej znane były tłumaczone i publikowane tu prace naukowców radzieckich, oparte na obserwacjach i pomiarach przepływu strumieni ludzi w różnych obiektach i warunkach (normalnych i podczas ćwiczeń ewakuacji). Wyniki tych badań w dużym stopniu przyczyniły się do ustalenia warunków ewakuacji w naszych obecnych przepisach.

preloader