Pożary odpadów na targach POLECO 2023 – 1/2024

Ilość:
0,00 

Opis

Dział: INFORMACJA NAUKOWO-TECHNICZNA

Autor: LECH JANIAK

 

W roku jubileuszu 40-lecia powstania Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Wielkopolski SITP wraz z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu zorganizowali kolejną już konferencję techniczną w trakcie Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLECO, które odbywają się corocznie w Poznaniu. Od kilku lat na spotkaniach tych dominuje tematyka pożarów składowisk i miejsc magazynowania odpadów. Zainteresowani tymi właśnie zagadnieniami zebrali się 18 października 2023 r. w gościnnych progach Międzynarodowych Targów Poznańskich.