Postępowanie przy zmianie sposobu użytkowania budynku – 4/2010

Kategorie: ,
Ilość:
10,00 

Opis

DZIAŁ: EKSPERT RADZI

Zmiana sposobu użytkowania budynku, zgodnie z art. 71 ustawy Prawo budowlane, oznacza podejście w nim lub zaniechanie działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń. W odniesieniu do warunków bezpieczeństwa pożarowego szczególnie istotna jest kwestia, jakie przesłanki będą powodować konieczność uznania tych warunków za zmienione, bo właśnie z tego będzie jednoznacznie wynikać, że ma miejsce również zmiana sposobu użytkowania budynku.