Pomiary sytuacyjne w ochronie przeciwpożarowej – 4/2023

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE

Autor: PIOTR MARCINKIEWICZ

 

Pomiary w ochronie przeciwpożarowej są wykonywane z niewłaściwą dokładnością (zbyt dużą), do której nie ma podstaw formalnych, technicznych ani merytorycznych.