POLIG w Warszawie – 2/2024

Ilość:
0,00 

Opis

Dział: TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Autor: PIOTR TOFIŁO

 

Stałe urządzenia gaśnicze i ograniczanie strat pożarowych stanowiły tematykę odbywającej się 31 stycznia w Warszawie konferencji POLIG 24, zorganizowanej przez Fundację „Polskie Instalacje Gaśnicze” i jej partnerów. Konferencja została uznana przez KG PSP za punktowane szkolenie dla rzeczoznawców.