Odporność ogniowa przekryć dachowych – 1/2023

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE

Autor: MONIKA HYJEK

 

Stowarzyszenie DAFA – organizacja działająca na rzecz ujednolicenia i podniesienia standardów wykonawczych oraz rozwoju wiedzy o technologiach i funkcjonowaniu dachów płaskich i fasad – opracowała publikację techniczną „Bezpieczeństwo pożarowe dachów”, dostępną na www.dafa.com.pl i zawierającą dobre praktyki Stowarzyszenia. Przy projektowaniu i wykonywaniu dachów płaskich należy wziąć pod uwagę takie aspekty, jak wymagania techniczne, obowiązujące przepisy oraz wymogi narzucone przez ubezpieczyciela czy inwestora. Trzeba uwzględnić wymogi ogniowe zarówno w odniesieniu do całego dachu, jak i jego części składowych oraz wziąć pod uwagę połączenia dachu w newralgicznych punktach, takich jak styk przekrycia ze ścianą oddzielenia przeciwpożarowego.