Ochrona zewnętrzna budynków za pomocą tryskaczy – 2/2012

9,00 

Ilość:

Ochrona zewnętrzna budynków za pomocą tryskaczy – 2/2012

DZIAŁ: ZAPOBIEGANIE POŻAROM I AWARIOM

AUTOR: Małgorzata SAWCZUK

Podstawowym sposobem ochrony budynku przed pożarem w jego otoczeniu jest zachowanie minimalnej odległości od obiektów sąsiednich. Ten sam cel można osiągnąć, stosując tzw. bierne środki ochrony – w postaci ścian i dachów o odpowiedniej klasie odporności ogniowej, albo elementy ruchome – czyli różnego rodzaju kurtyny przeciwpożarowe. Powstaje pytanie, czy możliwe jest zapewnienie takiej ochrony poprzez zastosowanie instalacji tryskaczowej?

preloader