Obudowa modułu sterującego – najsłabsze ogniwo systemu – 4/2013

9,00 

Ilość:

Obudowa modułu sterującego – najsłabsze ogniwo systemu – 4/2013

Podstawowym celem technicznych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych
jest zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego obiektu budowlanego. Przez zapewnienie bezpieczeństwa rozumie si´ m.in. zapewnienie bezpiecznej ewakuacji osób przebywających w obiekcie oraz ograniczenie strat materialnych powstałych w efekcie pożaru. W tym celu w zależności od wielkości i prze-znaczenia obiektu stosuje si´ m.in. systemy sygnalizacji pożaru, dźwiękowe systemy ostrzegawcze, systemy wentylacji pożarowej i stałe urządzenia gaśnicze.
Dział: TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Autor: Rafał Starczak

preloader