O usługach w ochronie przeciwpożarowej – 3/2013

9,00 

Ilość:

O usługach w ochronie przeciwpożarowej – 3/2013

Szkolenia z zakresu projektowania i wdrażania elektronicznych systemów i urządzeń ochrony przeciwpożarowej prowadzone są przez wiele instytucji, organizacji i uczelni. Również producenci urządzeń, w ramach swoich akcji marketingowych, uczą potencjalnych wykonawców, jak należy ich sprzęt stosować. Jednak wszystkie te szkolenia nie tworzą spójnego systemu kształcenia,
który umożliwiałby uzyskiwanie formalnie potwierdzonych i uznawanych powszechnie kwalifikacji i wymuszałby ich ustawiczną aktualizację. Nie powstał też żaden system nadawania specjalistom uprawnień do wykonywania zawodu oparty na ocenie ich wiedzy i umiejętności. Stąd też powszechne przekonanie, że system ochrony przeciwpożarowej zaprojektować może każdy.
Dział: TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Autor: Jerzy W. Sobstel

preloader