Numer 3/2022

SKU: Brak danych Kategorie: , , , ,
Ilość:

Opis

Drodzy Czytelnicy

Miło mi zaprezentować kolejny jesienno-zimowy numer naszego kwartalnika. Znajdziecie w nim Państwo jak zawsze artykuły, które ukazują ciekawe aspekty ochrony przeciwpożarowej od maksymalnie praktycznej strony.

Numer otwiera tradycyjnie dział „Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie”. Prezentujemy w nim artykuł dotyczący odporności ogniowej istniejących elementów oddzielenia przeciwpożarowego.

W dziale „Zapobieganie pożarom i awariom” przedstawiamy opracowane przed blisko stu laty przez Józefa Tuliszkowskiego – wybitnego polskiego pożarnika i organizatora ochrony przeciwpożarowej – nowatorskie zasady zapobiegania pożarom i prowadzenia działań ratowniczych, odnoszące się co prawda do warunków panujących wówczas, ale jak nietrudno się przekonać, mogące mieć często szerokie zastosowanie również obecnie. Na dużą uwagę zasługuje również sposób przedstawienia wiedzy pożarniczej tak, by była zrozumiała dla zainteresowanych, niezależnie od poziomu ich wykształcenia, czego nawet dzisiaj często brakuje.

W dziale „Techniczne środki ochrony przeciwpożarowej” prezentujemy dwa artykuły. Pierwszy z nich to część pierwsza cyklu dotyczącego stosowania tryskaczy i wentylacji pożarowej w budynkach o przeznaczeniu produkcyjno-magazynowym. Jakie są wady i zalety jednoczesnego korzystania z tryskaczy i samoczynnych urządzeń oddymiających i jak najlepiej zorganizować ich współpracę? W tym numerze przyglądamy się, co mówią na ten temat wybrane standardy i wyniki badań. Kolejny artykuł przedstawia zarys historyczny stosowania dźwiękowych systemów ostrzegawczych w Polsce na przestrzeni 20 lat badań i doświadczeń.

W dziale „Działania ratownicze” publikujemy artykuł dotyczący pożarów w budynkach przemysłowych. Jego autor analizuje i porównuje dane opisujące częstotliwość występowania tego rodzaju pożarów, ich powierzchnię, straty materialne i liczbę osób poszkodowanych, zużycie wody, siły i środki które uczestniczyły w akcji ratowniczo-gaśniczej oraz czas ich dojazdu. Wszystko to zaś zobrazowane wybranymi przypadkami pożarów.

W numerze znalazły się także relacje z najciekawszych konferencji zorganizowanych w okresie wiosenno-letnim.

Zapraszam zatem do lektury.

Naczelny

W numerze

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE

ZAPOBIEGANIE POŻAROM I AWARIOM

TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Tryskacze i wentylacja pożarowa w budynkach PM (cz. 1)

Adam KRASUSKI, Mateusz ZIMNY, Paweł OŻÓG, Łukasz KUZIORA, Mariusz PECIO, Andrzej KRAUZE

DZIAŁANIA RATOWNICZE

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ZA GRANICĄ

Przegląd prasy zagranicznej

Waldemar Jaskółowski, Jacek Rus

INFORMACJA NAUKOWO-TECHNICZNA

O tryskaczach w Londynie

Piotr TOFIŁO

Aktualności prawne, nowe normy i standardy

pod redakcją Zbigniewa Ryby

Informacje dodatkowe

Wersja

Online, Papierowa