Numer 3/2010

Kategorie: , , ,

Brak w magazynie

Opis

Drodzy Czytelnicy

Ten numer powstawał wówczas, gdy przebywający na urlopach Polacy, a wśród nich nasi autorzy, korzystali z wyjątkowej w tym roku obfitości słońca – w kraju i poza jego granicami. Wielodniowe, ekstremalne w naszych warunkach geograficznych upały, postępująca susza, a przy tym katastrofalne powodzie nie tworzyły warunków najbardziej sprzyjających pracy. Ale udało nam się – szpalty tego wydania zapełniliśmy naprawdę interesującymi tekstami.

Numer otwieramy artykułem dr. Dariusza Ratajczaka „Co dalej z przepisami nowej formuły?”. Autor prezentuje najnowszą wersję projektu przepisów techniczno-budowlanych, uwzględniającą wyniki konsultacji środowiskowych – warto wspomnieć, że uczestniczył w nich także nasz kwartalnik.

Jednym z podstawowych wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budynków jest zapewnienie możliwości ewakuacji ludzi. Kryteria oceny, czy zostały stworzone odpowiednie warunki ewakuacji, określono w przepisach przeciwpożarowych. Ich szczegółowym omówieniem i interpretacją zajął się Marian Skaźnik w artykule „Stosowanie narzędzi inżynierii bezpieczeństwa pożarowego do określania warunków ewakuacji ludzi”.

Kurtyny dymowe stosowane są niemal w każdym systemie wentylacji pożarowej polegającym na usuwaniu dymu. Funkcjonują jednak pewne złe praktyki, z którymi niektórym uczestnikom procesu budowlanego bardzo trudno się rozstać. Tym właśnie praktykom poświęcony jest artykuł Krzysztofa Bagińskiego „Kurtyny dymowe – wymagania”.

Zasady oceny zgodności wyrobów budowlanych służących do ochrony przeciwpożarowej są takie same, jak dla innych wyrobów budowlanych, jednak ze względu na swoją specyfikę mogą być uważane za bardziej skomplikowane.

Tym ciekawym problemem zajął się Lucjan Myrda, przygotowując dla nas artykuł „Jednostkowe dopuszczenia wyrobów służących ochronie przeciwpożarowej w budownictwie”. Czy ze wszystkimi tezami autora można się zgodzić? Zachęcam do uważnej lektury.

Polskie przepisy prawa nie określają w pełni wymagań dla wentylacji oddymiającej w garażach. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane należy w ich uzupełnieniu posługiwać się dodatkowo aktualnymi zasadami wiedzy technicznej. Piszą o tym dr inż. Dorota Brzezińska i dr inż. Dariusz Ratajczak w artykule „Wentylacja oddymiająca w garażach”, ilustrując tekst wynikami symulacji komputerowych.

Gaśnice – wydawałoby się, że to zagadnienie o niezbyt skomplikowanej naturze, a jednak… Polecam lekturę artykułu Mirosława Sobolewskiego i Bernarda Króla „Gaśnice – nie taki prosty temat”.

„Po wielu latach obserwacji instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w różnych obiektach skłaniam się do wniosku, że ich prawidłowe wykonanie niestety stanowi problem – zarówno dla wykonawcy, jak i projektanta, który niejednokrotnie nie zna podstawowych zasad ich tworzenia. W wyniku tego powstają liczne instalacje, które nie spełniają nie tylko norm, ale również swojej podstawowej funkcji” – takim wstępem opatrzył Wacław Cholewa swój artykuł
„Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Wymagania, najczęstsze błędy projektowe, utrzymanie i przeglądy”. To tekst, z którego praktyczną wiedzę można czerpać garściami.

Chciałoby się szerzej zaprezentować wszystkie zamieszczone w tym numerze teksty. Niestety, miejsce przeznaczone dla redaktora naczelnego także jest ograniczone. Wspomnę więc jeszcze tylko, że naprawdę warto przestudiować „Aktualności prawne” pod redakcją Pawła Królikowskiego, interesujące relacje z konferencji międzynarodowych i krajowych, a także prześledzić dyskusję z udziałem naszego dyżurnego eksperta Mr. Fireconcrete’a.

Jestem pewien, że lektura tego numeru nie będzie czasem straconym i mam nadzieję, że podzielą Państwo moje przekonanie.

Naczelny