Numer 2/2013

Kategorie: , , ,

Brak w magazynie

Opis

W numerze

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE

Materiały i wyroby budowlane – reakcja na ogień

Rafał POROWSKI, Daniel MAŁOZIĘĆ, Piotr LESIAK, Wojciech KLAPSA
Martyna STRZYŻEWSKA, Sylwester SUCHECKI

ZAPOBIEGANIE POŻAROM I AWARIOM

Przechowywanie substancji niebezpiecznych w magazynach

Piotr LESIAK, Rafał POROWSKI, Wojciech KLAPSA

TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Próby z gorącym dymem jako narzędzie inżynierskie

Janusz PALISZEK-SAŁADYGA, Piotr SMARDZ