Numer 2/2010

Kategorie: , , ,

Brak w magazynie

Opis

Drodzy Czytelnicy

„Ochrona Przeciwpożarowa” ukazuje się już po raz trzydziesty drugi – oznacza to ni mniej, nic więcej, że nasz kwartalnik kończy osiem lat. Przez ten czas staraliśmy się proponować Państwu teksty odwołujące się do najbardziej
aktualnych zagadnień praktyki inżynierii pożarowej. Tak też czynimy i w tym numerze.

Otwiera go ciekawy artykuł autorstwa dyrektora Biura Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP – „System zarządzania ochroną przeciwpożarową w obiektach budowlanych. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego”. Statystyki pokazują wysoki odsetek nieprawidłowości związanych z organizacją ochrony przeciwpożarowej budynków. Wśród głównych zaniedbań organizacyjnych popełnianych przez zarządzających obiektami najczęstsze są nieprawidłowości w opracowaniu i niedostatecznej znajomości instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Trzeba otwarcie przyznać, że w ciągu blisko 20 lat dokument ten przeżywał swoje wzloty i upadki. Niestety bardzo często traktowany jest on formalnie, a w świetle dziennym pojawia się tylko podczas kontroli prowadzonej przez PSP. Czas to zmienić. Tylko jak ? Paweł Janik w swoim
artykule analizuje przyczyny tego stanu rzeczy i szuka jego rozwiązania. Zachęcam Czytelników do uważnej lektury i zabrania głosu w dyskusji, na którą zawsze jesteśmy otwarci.

Roísín Cullinan wygłosiła podczas konferencji w Zakopanem interesujący referat o wszechstronnych badaniach pożarów w garażach w Wielkiej Brytanii. Poprosiliśmy ją o opracowanie dla naszej redakcji artykułu na ten temat.
Efektem jest tekst „Pożary w garażach”, do którego lektury gorąco zachęcam.

„Uprawiać zawód, którego się nie zna, to rzecz najbardziej niemoralna” – od zacytowania słów Napoleona Bonaparte rozpoczyna analizę sytuacji w dziedzinie usług na rzecz ochrony przeciwpożarowej Norbert Bartkowiak w artykule „Licencjonowanie usług – czy są szanse?”. Czy jesteście Państwo ciekawi, co łączy myśl francuskiego cesarza z rzeczywistością prawną w ochronie przeciwpożarowej?

Przewody i kable w systemach zabezpieczenia przeciwpożarowego pełnią różnorodne funkcje: doprowadzenia zasilania energetycznego, przekazywania sygnałów sterujących, zapewniania możliwości kontrolowania ważnych elementów systemu… W artykule „Wymagania dla kabli i przewodów elektrycznych w systemach zabezpieczeń przeciwpożarowych” Mariusz Sobecki zaprezentował przegląd podstawowych wymogów ich dotyczących.

W ostatnich latach na etapie odbioru systemów oddymiania coraz częściej wykorzystuje się testy, w których zastosowany został gorący dym. Dorota Brzezińska i Piotr Smardz w artykule „Próby odbiorowe z użyciem gorącego
dymu” przedstawili podstawowe zasady oceny wyników testów z wykorzystaniem gorącego dymu w oparciu o rezultaty symulacji komputerowych.

W tym numerze znalazło się jeszcze wiele innych publikacji, podejmujących aktualne, interesujące zagadnienia. Serdecznie zachęcam do ich lektury.

Naczelny

W numerze

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE

Pożary w garażach

Róisín CULLINAN

ZAPOBIEGANIE POŻAROM I AWARIOM

TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Próby odbiorowe z użyciem gorącego dymu

Dorota BRZEZIŃSKA, Piotr SMARDZ

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ZA GRANICĄ