Numer 1/2023

SKU: Brak danych Kategorie: , , , ,
Ilość:

Opis

Drodzy Czytelnicy

Miło nam przedstawić kolejny, tym razem wiosenny numer „Ochrony Przeciwpożarowej”. Powstawał w aurze zmian. Z końcem stycznia zamknęła działalność drukarnia, z którą do tej pory przez wiele lat współpracowaliśmy w bardzo szerokim zakresie – od składu numeru, przez druk, po kolportaż. Poszukiwaliśmy zatem nowych podmiotów do tworzenia naszego kwartalnika. Numer 1/2023 (81) to pierwszy, który wydajemy we współpracy z nimi i pierwszy, który dostępny będzie także w wersji elektronicznej. Stąd prośba, aby osoby, które zdecydowały się na nią, założyły na naszej stronie internetowej indywidualne konto z e-mailem, który został wskazany w zamówieniu tej formy prenumeraty.

Nasz wiosenny numer powinien być interesujący nie tylko dla rzeczoznawców i projektantów. W dziale „Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie” zamieszczamy artykuł dotyczący wymuszonej ewakuacji osób niepełnosprawnych – jest ich w naszym kraju niemal 4,7 mln, co stanowi prawie 12% ludności. Kolejny artykuł w tym dziale porusza temat odporności ogniowej przekryć dachowych i odnoszących się do niej standardów, a jeszcze kolejny – skuteczności mocowania okładzin elewacyjnych w warunkach pożaru.

W dziale „Zapobieganie pożarom i awariom” prezentujemy dwa bardzo ciekawe artykuły dotyczące energii elektrycznej. Jeden dotyczy systemów magazynowania energii elektrycznej, a drugi zagrożeń powodowanych przez jej magazyny.

W dziale „Techniczne środki ochrony przeciwpożarowej” polecamy ważny artykuł dotyczący mgły wodnej (związanych z nią faktów i mitów) oraz artykuł poświęcony ochronie przeciwpożarowej pod- ziemnych garaży dla pojazdów elektrycznych. Prezentowany w nim system i-Sprink stanowi rozwiązanie służące do wczesnej detekcji, lokalizacji i aktywnej kontroli pożaru samochodów z napędem elektrycznym.

W dziale „Informacja naukowo-techniczna” szczególnie interesujące jest obszerne omówienie zawartości unikalnego w skali światowej „Podręcznika europejskiego strażaka” autorstwa Paula Grimwooda, określającego zasady prowadzenia działań ratowniczych związane z przyjętymi rozwiązaniami zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku. Uwagę zwraca artykuł dotyczący etapów rozwoju służby zapobiegania pożarom w ramach PSP. Znajduje się tu też relacja z kolejnej konferencji technicznej na targach BUDMA oraz prezentacja nowych wytycznych DAFA dotyczących bezpieczeństwa pożarowego dachów.

W numerze także jak zawsze przegląd prasy zagranicznej. Zapraszam do lektury.

Naczelny

Informacje dodatkowe

Wersja

Online, Papierowa