Numer 1/2010

Kategorie: , , ,

Brak w magazynie

Opis

Drodzy Czytelnicy

Numerem 1/2010 (31) rozpoczynamy dziesiąty rok kalendarzowy wydawania „Ochrony Przeciwpożarowej”. Przez ten czas wykrystalizowało się grono naszych stałych czytelników, zyskaliśmy wielu przyjaciół i sympatyków. Coraz liczniejsze są listy i maile nadsyłane do redakcji. Ożywia się dział Witryna Czytelników.

Coraz częściej naszemu kwartalnikowi powierzany jest patronat medialny nad sympozjami i konferencjami organizowanymi przez oddziały i koła SITP. I chociaż nie jesteśmy w stanie opublikować relacji z przebiegu ich wszystkich, to stanowią one cenne źródło inspiracji dla tematów podejmowanych na naszych Łamach.

Ostatnio otrzymaliśmy zaproszenie do objęcia patronatem międzynarodowego sympozjum szkoleniowego „Ochrona Przeciwpożarowa – Zakopane, Wiosna 2010”, organizowanego w marcu przez Oddział Katowicki SITP i tamtejsza Komendę Wojewódzka PSP. Dziękujemy!

W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa wiele ciekawych publikacji. Kilka z nich polecam szczególnie.

Piotr Tofiło w artykule wstępnym, kontynuując tematykę ewakuacji, zajął się stosowaniem metod inżynierii bezpieczeństwa pożarowego w prognozowaniu jej warunków. Temat jest ważny, bowiem założenia filozofii modelu ewakuacyjnego zastosowanego w obecnych przepisach, z racji ich dawnego ustanowienia, często nie są wystarczająco czytelne – i to nie tylko w naszym kraju. Zakres stosowania i znaczenie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego
rośnie z każdym rokiem i coraz bardziej istotna wydaje się konieczność poszerzenia wśród specjalistów z zakresu ochrony przeciwpożarowej wiedzy na temat jej specyfiki, zasad działania, możliwości, ale i ograniczeń.

Także problematyce ewakuacji, tym razem w aspekcie zadymienia dróg ewakuacyjnych, poświęcone są dwie publikacje: „Safety Way ® …” Grzegorza Kubickiego i Jarosława Wiche oraz „Zabezpieczenie przed zadymieniem klatek schodowych w budynkach średniowysokich” Doroty Brzezińskiej i Krzysztofa Machowskiego – oba godne polecenia.

Dzięki wprowadzeniu w ostatnim czasie serii norm europejskich zwanych eurokodami projektanci mają do dyspozycji spójny zestaw dokumentów normatywnych, obejmujących kompleksowo zagadnienia związane z projektowaniem konstrukcji budowlanych, w tym również obliczenia odporności ogniowej elementów konstrukcyjnych. Piotr Smardz w artykule
„Eurokody: wyznaczanie odporności ogniowej elementów konstrukcji” omówił podstawowe założenia i metodologię eurokodów w zakresie wyznaczania odporności ogniowej konstrukcji oraz niektóre praktyczne aspekty takich obliczeń dla wybranych materiałów konstrukcyjnych.

Rozumienie znaczenia symboli używanych w klasyfikacji ogniowej odgrywa niezmiernie ważna rolę w procesie projektowania obiektów budowlanych i ich budowy, a także w ocenie tych projektów pod względem ochrony przeciwpożarowej. Jest to zagadnienie ważne szczególnie dla projektantów, rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, pracowników służb kontrolno-rozpoznawczych komend PSP, a także innych osób działających w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej. Temu tematowi poświęcony jest artykuł Krzysztofa Bagińskiego „Znaczenie symboli w klasyfikacji ogniowej”.

Warto zwrócić uwagę na tekst Władysława Markowskiego „Zrozumieć przepisy”. Wejście w życie rozporządzenia ministra infrastruktury z 12 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zaniepokoiło bowiem Środowisko projektantów i instalatorów systemów
sygnalizacji pożarowej. Powodem niepokoju było niejednoznaczne sformułowanie użyte w § 187, wymagające wyjaśnienia, co legislatorzy mieli na myśli. Autor podjął taka próbę.

Numer zawiera jeszcze wiele innych tekstów interesujących dla tych, którzy chcą zdobyć nowa wiedzę i z pożytkiem stosować te nowinki w swojej działalności zawodowej. Zapraszam Państwa do lektury.

Naczelny