Niewłaściwa terminologia to niejednoznaczne rozumienie prawa – 1/2010

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Autor: Władysław MARKOWSKI

 

Wejście w życie rozporządzenia ministra infrastruktury z 12 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  zaniepokoiło środowisko projektantów i instalatorów systemów sygnalizacji pożarowej. Powodem niepokoju było niejednoznaczne sformułowanie użyte w § 187, wymagające wyjaśnienia, co legislatorzy mieli na myśli. Problem ten dotyczy zresztą szerszego zjawiska, jakim jest stosowanie niepoprawnej terminologii w przepisach prawa.