Modelowanie wpływu wiatru na przebieg pożaru – 3/2019

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: DZIAŁANIA RATOWNICZE

Wojciech Węgrzyński, Grzegorz Krajewski, Tomasz Lipecki

 

Pożar zmienia swoje oblicze pod wpływem oddziaływania wiatru. Potrafi też wzmóc ruch powietrza, tworząc wiatr, który w przypadku burzy ogniowej może mieć siłę porównywalną z huraganem. Zjawiska te towarzyszą nam od zawsze, a gdy dochodzi do ich jednoczesnego oddziaływania w obiekcie budowlanym lub poza nim, skutki są zazwyczaj poważniejsze, niż gdyby wiatr i ogień działały niezależnie. Stąd potrzeba poznania przez środowisko inżynierów bezpieczeństwa pożarowego, czym jest zjawisko wiatru i jak możemy je wiarygodnie modelować.