Magazyny akumulatorów i energii a SEVESO III – 2/2023

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE

Autor: Paweł Rochala

 

W przedstawionym w OP nr 1/2023 artykule „Wtórne zagrożenia magazynów energii elektrycznej” scharakteryzowano substancje niebezpieczne będące zarówno częściami składowymi, jak produktami rozkładu termicznego nowoczesnych akumulatorów energii elektrycznej. Oczywistym skojarzeniem jest tu elektromobilność oraz zastosowania domowe, towarzyszące instalacjom fotowoltaicznym. Na tym jednak nie koniec zarówno zastosowań, jak niebezpieczeństw.